20 de gener 2021

L'ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

 

Guia de la Conselleria d'Educació sobre l'escola inclusiva en temps de la Covid.

Aquesta guia ens parla de les tertúlies dialògiques, del DUA, de la codocència...

Guia: L'escola inclusiva en temps de la Covid